Viestintäkoulutus

Viestintäkoulutuksen tavoite on kehittää organisaation vuorovaikutus- ja viestintäkäytänteitä, jolloin työntekijöiden työmotivaatio ja työhön sitoutuminen kasvavat. Toisaalta kehitämme myös yksilöiden vuorovaikutus- ja viestintäosaamista tarpeeseen kohdennetuilla valmennuksilla.

Tutkimustietoon perustuvaa koulutusta

 

Viestintäkoulutuksen onnistumisen edellytys on suunnitella ja kohdentaa koulutus osallistujalähtöiseksi. Laadukas koulutuspalvelu pitää siis olla aina kohdennettu tarpeen ja tilanteen mukaan. Teemme koulutussuunnittelussamme aina alkuun koulutustarveanalyysin ja ennakkokartoituksen, jotta tiedämme tarkalleen, millaista koulutusta kannattaa järjestää. Puhummekin tiedolla johdetusta viestintä- ja vuorovaikutuskoulutuksen prosessista.

Viestintäkoulutuksemme perustuvat aina viestintätieteiden tutkimustietoon ja  kouluttajillamme on vähintään maisterin paperit taskussaan.

Yhteisön, tiimin vai yksilön osaamisen kehittämistä?

 

Yhteisön tasolla viestintäkoulutuksen tavoitteena on kehittää koko työyhteisön tason viestintä- ja vuorovaikutusosaamista sekä käytänteitä.

Tiimitason koulutuksella kehitetään tiimityön viestintää ja vuorovaikutusta.

Yksilön vuorovaikutusosaaminen on kaiken tiedon ja taidon hyödyntämisen ja soveltamisen perusta. Koulutus kohdennetaan tarpeen mukaan esimerkiksi myyjän, asiakaspalvelijan tai johtajan vuorovaikutusosaamiseen.

Etäkoulutukset ja verkkokurssit

Olemme jo usean vuoden ajan tottuneet toimittamaan laadukasta koulutuspalvelua viestintäteknologiaa hyödyntäen. Etänä toteutettava koulutus sopii erityisesti hajautetuille organisaatioille ja tiimeille, jolloin toteutus on kustannustehokasta. Toteutamme myös asiakaskohtaisia verkkokursseja henkilöstön viestintäosaamisen kehittämiseksi.

Koulutukset paikan päällä

Kouluttaja on luonnollisesti myös mobiilipalvelu eli liikumme valtakunnallisesti asiakkaiden tarpeiden mukaisesti kohtaamaan koulutettavat henkilöt. Hyödynnämme kouluttaessa monipuolisia ja osallistavia menetelmiä. Panostamme koulutusfilosofiamme mukaisesti osallistujien väliseen vuorovaikutteiseen tiedon jakamiseen ja yhdessä oppimiseen. Ihminen oppii tutkitusti parhaiten opettaessaan muita.

Hybridikoulutukset

Koulutustapojen valinta katsotaan aina asiakaskohtaisesti ja tarpeen mukaan. Toisinaan on järkevää yhdistää sekä paikan päällä että etänä toteutettavaa koulutusta. Tällöin vastataan sekä osallistujien välisten suhteiden vahvistamiseen että kustannustehokkaaseen toteutukseen. Toteutamme laadukkaat webinaarit omalta modernilta studioltamme, joka vihittiin käyttöön keväällä 2021.

Paljonko aikaa haluat käyttää?

Testi

Viestintäkoulutus asiakkaitamme