Viestintävalmennus

Viestintävalmennuksen tavoite on kehittää organisaation vuorovaikutus- ja viestintäkäytänteitä, jolloin työntekijöiden työmotivaatio ja työhön sitoutuminen kasvavat. Toisaalta kehitämme myös yksilöiden vuorovaikutus- ja viestintäosaamista tarpeeseen kohdennetuilla valmennuksilla.

Tutkimustietoon perustuvaa valmennusta

 

Viestintä- tai vuorovaikutusvalmennuksen onnistumisen edellytys on suunnitella ja kohdentaa koulutus osallistujalähtöiseksi. Laadukas valmennuspalvelu pitää siis olla aina kohdennettu tarpeen ja tilanteen mukaan. Teemme valmennussuunnittelussamme aina alkuun koulutustarveanalyysin ja ennakkokartoituksen, jotta tiedämme tarkalleen, millaista valmennusta kannattaa järjestää. Puhummekin tiedolla johdetusta viestintä- ja vuorovaikutusvalmennuksen prosessista.

Viestintävalmennuksemme perustuvat aina viestintätieteiden tutkimustietoon ja  kouluttajillamme on vähintään maisterin paperit taskussaan.

Yhteisön, tiimin vai yksilön osaamisen kehittämistä?

 

Yhteisön tasolla viestintävalmennuksen tavoitteena on kehittää koko työyhteisön tason viestintä- ja vuorovaikutusosaamista sekä käytänteitä.

Tiimitason valmennuksella kehitetään tiimityön viestintää ja vuorovaikutusta.

Yksilön vuorovaikutusosaaminen on kaiken tiedon ja taidon hyödyntämisen ja soveltamisen perusta. Valmennus kohdennetaan tarpeen mukaan esimerkiksi myyjän, asiakaspalvelijan tai johtajan vuorovaikutusosaamiseen.

Etävalmennukset ja verkkokurssit

Olemme jo usean vuoden ajan tottuneet toimittamaan laadukasta koulutuspalvelua viestintäteknologiaa hyödyntäen. Etänä toteutettava valmennus sopii erityisesti hajautetuille organisaatioille ja tiimeille, jolloin toteutus on kustannustehokasta. Toteutamme myös asiakaskohtaisia verkkokursseja henkilöstön viestintäosaamisen kehittämiseksi.

Valmennukset paikan päällä

Valmentaja on luonnollisesti myös mobiilipalvelu eli liikumme valtakunnallisesti asiakkaiden tarpeiden mukaisesti kohtaamaan valmennettavat henkilöt. Hyödynnämme valmentaessa monipuolisia ja osallistavia menetelmiä. Panostamme koulutusfilosofiamme mukaisesti osallistujien väliseen vuorovaikutteiseen tiedon jakamiseen ja yhdessä oppimiseen. Ihminen oppii tutkitusti parhaiten opettaessaan muita.

Hybridikoulutukset

Valmennustapojen valinta katsotaan aina asiakaskohtaisesti ja tarpeen mukaan. Toisinaan on järkevää yhdistää sekä paikan päällä että etänä toteutettavaa valmennusta. Tällöin vastataan sekä osallistujien välisten suhteiden vahvistamiseen että kustannustehokkaaseen toteutukseen. Toteutamme laadukkaat webinaarit ja virtuaalitapahtumat omalta modernilta studioltamme, joka vihittiin käyttöön keväällä 2021.

Paljonko aikaa haluat käyttää?

Testi

Viestintävalmennuksen asiakkaitamme