Tietosuojaseloste

Päivitetty 17.1.2022

TIETOSUOJASELOSTE
17.1.2022

 

1. Rekisterinpitäjä

Voimisto Oy, 2684981-1
Vestonkatu 57 A 2, 33580 Tampere

2. Yhteyshenkilöt

Olli Vainio
Vestonkatu 57 A 2, 33580 Tampere
olli.vainio@voimisto.fi

Joona Koskela
joona.koskela@voimisto.fi

3. Rekisterin nimi

Tämä seloste koskee seuraavia rekistereitä:

 • Verkkomarkkinointirekisteri
 • Voimiston uutiskirje -ilmoittautumisrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Voimme kerätä verkkosivuston kautta sekä anonyymiä että yksilöivää tietoa verkkosivustovierailuista. Kerättyä yksilöityä tietoja ja anonyymejä tilastoja käytetään verkkopalvelun kehittämiseen, yhteydenottopyyntöihin ja asiakaspalautteeseen vastaamiseen sekä mainonnan kohdentamiseen.

Verkkosivustolla olevalla yhteydenottolomakkeella kerätään tilaajia Voimiston uutiskirjeelle.

5. Rekisterin tietosisältö

Verkkopalvelun toimivuuden takaamista ja kehittämistä, yhteydenottopyyntöihin ja asiakaspalautteeseen vastaamista sekä mainonnan kohdentamista varten kerätyt tiedot ovat mm.

 • Etu- ja sukunimi
 • Yhteydenottopyynnön tarkoitus tai syy
 • IP-osoitetieto tai muu tunniste
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot

Tilauslomakkeen osalta henkilötietoja sisältäviin tiedostoihin tallennetaan seuraavia tietoja sekä ilmoitettavalta että ilmoituksen jättävältä henkilöltä:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Organisaatio / yritys
 • Lupatieto (suostumus tai kielto) yhteydenottoon puhelimitse tai sähköpostilla

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yksilöityä henkilödataa ja anonyymejä tilastoja keräämme lomakkeen (ja keväällä 2022 chat-palvelun kautta). Lisätietoa chat-palvelusta https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/discovery/customer-chat-plugin/.

Voimme käyttää voimisto.fi -verkkosivustolla myös evästeitä ja kävijäseurantaa. Kerätyn tiedon avulla varmistamme palvelun toimivuuden ja jatkuvan kehityksen.

Voit halutessasi kieltää seurantaevästeiden käytön. Huomaathan, että tämä saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkopalvelun toimivuuteen.

Yhteydenottolomakkeella kerättävät tiedot rekisteröity henkilö antaa joko itse tai valtuuttamansa henkilön välityksellä.

7. Anonyymi verkkoanalytiikka

Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen käytämme Google Analyticsia (lisätietoja: https://analytics.google.com/analytics/web/).

8. Mainonnan kohdentaminen

Verkkovierailun perusteella saatamme tehdä sinulle kohdennettua mainontaa muissa verkkopalveluissa. Olemme upottaneet verkkosivustollemme työkaluja, jotka voivat asentaa selaimeesi evästeitä:

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan palvelun toimivuuden ja jatkuvan kehityksen varmistamiseen ja mainonnan kohdentamiseen. Missään muussa tapauksessa emme luovuta, myy tai vuokraa tietojasi kolmansille osapuolille.

Yhteydenottolomakkeen kautta luovutetut tiedot pysyvät Voimisto Oy:n hallinnassa ja tietoja saavat käsitellä Voimiston henkilöistä ainoastaan ne, joiden toimenkuva vaatii rekistereiden käsittelyä.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme luovuttaa tietoja ainoastaan voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttö on suojattu ulkopuolisilta henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriin pääsevät ainoastaan Voimisto Oy:n henkilöt, joiden toimenkuva vaatii rekistereiden käsittelyä. Säilytämme tietojasi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi (enintään 30.12.2022 asti, mikäli ilmoittaja tai ilmoitettu henkilö ei itse pyydä poistamaan tallennettuja tietoja jo aikaisemmin).

Voimisto Oy käyttää palveluiden tuottamiseen pilvipalveluita, jolloin tiedot tallentuvat palveluntarjoajan (käsittelijä) järjestelmiin.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2. mainitulle tietosuojavastaavalle. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti myös oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimukseen tai sopimuksen tekemiseen perustuva vaatimus. Rekisteröidyn ei ole pakko toimittaa henkilötietoja ja näiden tietojen antamatta jättäminen ei aiheuta seuraamuksia