/ Olli Vainio

Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta: vuorovaikutusosaaminen tuottaa työhyvinvointia

Blogi
Olli Vainio

Pidätkö työhyvinvointia tärkeänä tekijänä yrityksesi menestystarinassa? Kannattaisi, sillä pahoinvoivat työntekijät eivät lämmitä kuin sängyn pohjaa. Voimakas työperäinen stressi heikentää paitsi työntekijöiden tuottavuutta myös lisää kustannuksia. Kun kuormitus muuttuu uupumukseksi ja sairauspoissaoloiksi, katteet katoavat hetkessä. Siksi yrityksen kestävään tuottavuuteen panostamisen olisi hyvä alkaa työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimisesta.

Työhyvinvointi on monen tekijän summa, mutta tässä blogitekstissä keskitytään siihen, miten jokaisen työntekijän vuorovaikutusosaamisen kehittämisellä työhyvinvointia voidaan tukea tarkoituksenmukaisesti. Vuorovaikutuksen asiantuntijoiden pelikirjan kaksi muuta päälukua ovat supportiivinen vuorovaikutus ja laadukkaat ammatilliset vuorovaikutussuhteet, joista voit lukea lisää tämän blogisarjan aikaisemmista teksteistä.

Vuorovaikutusosaaminen -työelämän tärkein työkalu
Vuorovaikutusosaaminen on tieto- ja asiantuntijatyötä tekevälle kuin vasara timpurille: työkalu, joka mahdollistaa osaamisen näkyväksi tekemisen. Taloa on paha rakentaa kasasta lautoja ja nauloja, jos vasara puuttuu. Toki timpuri tarvitsee rakentamiseen muitakin työkaluja, mutta saatte varmasti ajatuksesta kiinni.

Vastaavasti vuorovaikutusosaaminen on asiantuntijan työkalu, jonka avulla oma osaaminen ja työkavereiden huomioiminen sanoitetaan. Kukaan ei pysty lukemaan työkaverin ajatuksia. Muodostamme merkitykset niistä sen perusteella, miten viestimme keskenämme. Työkaverisi ei esimerkiksi tiedä sitä, haluatko auttaa ja neuvoa häntä työasioissa, jos et sitä hänelle kerro. Lisäksi johdonmukainen myönteisen suhtautumisen osoittaminen työkaverin kysymyksiin on tärkeää.

Vuorovaikutusosaamisen kehittämisen myötä viestit aikaisempaa tarkemmin, tehokkaammin ja tarkoituksenmukaisesti. Toisin sanoen siitä tulee työkalu, jonka hallinta on osaavaa ja työskentelyä tukevaa.

Sosiaalinen tuki tuottaa työhyvinvointia
Sosiaalinen tuki on vuorovaikutuksessa muodostuvaa hunajaa, joka auttaa silloin, kun stressi on päällä. Sitä haetaan, annetaan ja saadaan toisilta, jotta hallinnan tunne tekemisestä säilyy, vahvistuu ja pysyy vahvana myös tiukan kuormituksen puskiessa päälle. Tukea on esimerkiksi työkavereilta saadut auttavat ohjeet tai neuvot, kun läppäri lyö bitit poikittain tai rohkaisevat sanat, kun tuleva asiakastapaaminen laittaa kylmän hien virtaamaan.

Vuorovaikutusosaaminen puolestaan määrittää sen, kuinka taidokkaasti tuki osuu kohdalleen ja tasapainottaa ajatusten kuohuntaa. Hyvällä vuorovaikutusosaamisella on todistetusti yhteys työhyvinvointiin ja osaavalla viestinnällä sekä omaa että koko työyhteisön hyvinvointia voidaan parantaa.

Voimiston 5 huomiota vuorovaikutusosaamisesta:

• Vuorovaikutusosaaminen koostuu tiedoista, taidoista, asenteista ja eettisyydestä
• Vuorovaikutusosaaminen on merkittävä osa työntekoa jokaisessa työtehtävässä
• Kyseessä on osaamisrakenne, jota voi kehittää
• Epävarmuus vuorovaikutustilanteita kohtaan vähenee vuorovaikutusosaamisen kehittyessä
• Vuorovaikutusosaaminen on itsetuntemuksen kasvattamista

Vuorovaikutusosaamista voi aina kehittää työhyvinvointia edistävällä tavalla. Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!