info@voimisto.fi
AW Academy Finland Oy

AW Academy Finland Oy

Voimisto on ollut mukana AW Academy Oy:n menestystarinassa siitä lähtien, kun se lanseerattiin Suomeen.

Valmiuksia kohdata tulevien työtehtävien haasteita

 

AW Academy Oy on kiihdytetyn oppimisen menetelmään perustuva koulu, josta voi valmistua IT-konsultiksi vain 12 viikossa. Academyn koulutusohjelma jakautuu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat teknologiaosaaminen, liiketoimintaosaaminen sekä business communication. Olemme vastanneet Academyn lanseerauksesta lähtien business communication-koulutuksesta.

AW Academy Oy:n koulutuksen tavoitteena on valmistaa opiskelijoita kohtaamaan uusien työtehtävien haasteet. Business communication -koulutuksen aiheita ovat muun muassa tiimivuorovaikutus, asiakaskohtaamisen taidot konsultin työssä, esiintymisen taidot sekä modernin työn edellyttämät työelämätaidot, kuten oman työn johtaminen ja ajanhallinta.

”Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen ovat tärkeä osa kaikkia työuria ja työtehtäviä. Olemme olleet erityisen tyytyväisiä asiakkaana siihen, että Voimiston työntekijät ovat pystyneet tuomaan tätä näkökulmaa esiin rennolla ja helposti lähestyttävällä tavalla. He ovat omalla toiminnallaan korostaneet viestinnän ja vuorovaikutuksen tärkeyttä” 

Maisa Tuuli – AW Academy Finland Oy

Paljon irti vuorovaikutuskoulutuksesta

 

Olemme saaneet kunnian olla mukana kouluttamassa suurinta osaa AW Academy Oy:n valmistunutta luokkaa vuodesta 2017 lähtien. Business communication -koulutus on auttanut opiskelijoita muun muassa esiintymään edukseen työhaastatteluissa sekä sujuvoittamaan työskentelyä uusissa työpaikoissa. Monet koulutukseen osallistujat ovat kertoneet saaneensa paljon irti vuorovaikutuskoulutuksesta ja oppineensa uutta. Myös Tuuli kehuu koulutuksia onnistuneiksi:

 

”Olemme tehneet yhteistyötä jo monta vuotta ja Voimiston työntekijät ovat oppineet meidän toimintatapamme. He ovat olleet myös halukkaita kehittämään koulutuksiaan haluamaamme suuntaan. Yhteistyö on ollut joustavaa, mutkatonta ja helppoa”

 

AW Academy Oy:n opiskelijoiden kouluttaminen on ollut meille upea mahdollisuus. Koulutukseen osallistuvat ovat hyvin motivoituneita ja osaavia, joten meiltä on myös kouluttajana vaadittu vuosien varrella heittäytymistä ja itsensä ylittämistä. Yhteistyö AW Academy Oy:n kanssa on ollut meille myös siksi merkittävää, että se on auttanut meitä kehittymään ja viemään koulutuksemme uudelle tasolle! Sekä Voimisto että AW Academy Oy ovat kasvaneet ja kehittyneet yhteistyön aikana. Odotamme innolla myös tulevia yhteistyövuosia!

”Voin lämpimästi suositella Voimistoa yhteistyötahona”