info@voimisto.fi

Asiakascase: Optiplan

Hybridikoulutus vietiin uudelle tasolle

Projekipäälliköille räätälöitiin oma viestinnän koulutusohjelma

 

Optiplan on valtakunnallisesti toimiva asunto-, toimitila- ja korjausrakentamisen suunnittelija ja asiantuntija. Optiplanin liiketoiminta siirtyi osaksi Swecoa vuoden 2021 alussa. Olemme iloisia siitä, että olemme päässeet toimimaan yhdessä Optiplanin kanssa ja yhteinen taipaleemme onkin jatkunut jo pitkään.

”Jo aiemmin konserni tarjosi paljon viestintä- ja vuorovaikutusvalmennusta, jota ei kuitenkaan oltu suunnattu suunnittelupuolen projektipäälliköille. Projektipäällikön toimenkuvassa viestintä ja vuorovaikutus ovat hyvin tärkeä osa työnkuvaa, joten tunnistimme tarpeen ulkopuoliselle, uskottavalle avulle”, Optiplanin kehityspäällikkö Niko Vironen kertoo.

Yhteistyötä Optiplanin kanssa on tehty jo vuodesta 2018 lähtien.

”Voimisto valikoitui yhteistyökumppaniksi asiakaslähtöisyyden ja joustavuuden takia. Tarpeemme ymmärrettiin ja lupaukset lunastettiin.”

Niko Vironen, Optiplan

Koulutuksia paikan päällä ja verkossa

 

Olemme kouluttaneet kymmeniä Optiplanin projektipäälliköitä niin paikan päällä pidettävissä kuin verkkovälitteisissä viestintäkoulutuksissa. Yhteistyön tuloksena syntyi myös kattava viestinnän verkkokurssi, jonka avulla projektipäälliköt pystyivät laajentamaan viestintäosaamistaan koulutusten lisäksi myös itsenäisesti tehtävällä kurssilla.

Verkkokurssi oli kokonaisuudessaan toimitusjohtajamme Olli Vainion käsialaa ja se sisälsi teemoja useisiin erilaisiin viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin liittyen. Koulutus ja verkkokurssi ovat Virosen mukaan olleet erittäin onnistuneita:

  ”Sen, mitä olen jutellut koulutukseen osallistuneiden ihmisten kanssa, kaikki ovat pitäneet ja kokeneet koulutuksen todella hyödylliseksi. Verkkovalmennuskin oli omatoimista ja ihmiset oikeasti tekivät verkkovalmennuksen tehtäviä ja sitoutuivat niihin”.

Asiakkaan tarpeet huomioitiin

Räätälöimme koulutuksen ja verkkokurssin vastaamaan asiakkaan tarpeita ja suunnittelualan erityispiirteitä. Tätä Vironen pitääkin erityisen tärkeänä asiana:

”Olen ollut todella tyytyväinen siihen, miten asiat on hoitunut ja miten Vainio on toteuttanut koulutuksen. Tarvitsimme kumppanin, joka ymmärtäisi suunnittelutoimiston projektipäällikön arjen. Vainio valmistautui haastattelemalla projektipäälliköitä ja otti hyvin haltuun ongelmakentän. Koulutuksissa käytettiin kohdennettuja esimerkkejä, jotka olivat relevantteja juuri meidän alallamme”.

Olemme kiitollisia, että olemme saaneet olla mukana isossa ja tärkeässä projektissa. Optiplanin kanssa tehty yhteistyö on ollut Voimistolle tärkeä asia.

”Pystyn ehdottomasti suosittelemaan Voimistoa yhteistyötahona”, Vironen vahvistaa.

Kiitämme Optiplania tehdystä yhteistyöstä!