/ Petra Brownie

Mitä jos pinna katkeaa ja suutun? – Konfliktit työpaikalla

Blogi
Petra Brownie

Voivatko sanat ’’suuttuminen’’ ja ’’työpaikka’’ olla edes samassa lauseessa? Vaikeita tunteita ei helposti mielletä sallituiksi työelämässä, mutta ne ovat osa ihmisyyttä ja siten erottamaton osa kaikkea elämäämme. Olisi väärin jättää osa tunteista, jotka vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin ja työelämään, käsittelemättä.

Emme voi valita työkavereitamme, joten on kaikkien osapuolien näkökulmasta kannattavaa tulla toimeen. Jos kaikki ihmissuhteet olisivat pelkästään miellyttäviä, emme voisi ikinä oppia ja kehittyä yksilöinä. Elämässä ei ole tarkoitus olla tekemissä vain niiden ihmisten kanssa, joiden seurassa on mukavaa. Toisaalta kaikista henkilöistä on mahdotonta pitää, mutta kaikkien kanssa on kyettävä tekemään töitä yhdessä.

Koska kaikkien kanssa on tultava toimeen, haastavien tunteiden sävyttämässä vuorovaikutustilanteessa herää usein pelko siitä, kuinka työskentely sujuu jatkossa. Vaikeat tunteet liitetään usein konflikteihin, jotka lisäävät vuorovaikutussuhteessa ilmenevää epävarmuutta. Epävarmuus saattaa liittyä esimerkiksi siihen, että miten tilanteessa tulisi toimia, kuinka kertoa omista tunteista tai mihin suuntaan suhde työkaveriin kehittyy tapahtuneen jälkeen.

Haastavista vuorovaikutustilanteista on mahdollista päästä eteenpäin, joten tarjoamme teille viisi tieteeseen perustuvaa keinoa vähentää vuorovaikutussuhteeseen liittyvää epävarmuutta.

Epävarmuuden hallinnalle on oma teoriansa

On oleellista ymmärtää, mitä konflikti tarkoittaa, jotta siihen liittyvää epävarmuutta voidaan käsitellä. Konflikti ilmenee silloin, kun kaksi toisistaan riippuvaista ihmistä kokee, että heidän tavoitteensa ovat ristiriidassa. Kaikista pienimmillään konflikti on ilmaistu erimielisyys. Esimerkiksi “olen tuosta eri mieltä.” Ei kovin vakavaa, vai mitä?

Konfliktiin liittyy myös pelko siitä, että toinen on uhka oman tavoitteen saavuttamiselle. Sen sijaan, että ajattelisi ’’minä sanon hänelle suorat sanat’’, olisi kuitenkin kannattavaa sanoa ääneen ’’toivon, että pääsemme kummankin kannalta hyvään lopputulokseen’’. Tuen osoittaminen kertoo siitä, että sinulla ei ole pyrkimystä kävellä yli tai tehdä toisen elämästä hankalaa. Siitä on helppo lähteä liikkeelle.

Kun on ymmärretty konfliktin perusluonne ja osoitettu tuki toiselle osapuolelle, on hyvä lähteä pohtimaan sitä, miten konfliktissa ilmenevää epävarmuutta voitaisiin vähentää. Bergerin epävarmuuden vähentämisen teoriaan perustuvat viisi keinoa auttavat sinua kohtaamaan konfliktin toisen osapuolen siten, että epävarmuus vähenee.

Viisi keinoa epävarmuuden vähentämiseen konfliktitilanteessa

Sanallinen viestintä

Mitä enemmän ihmisten välillä on verbaalista, eli sanallista viestintää, sitä vähemmän on epävarmuutta. Pelkän sanattoman viestinnän tulkinta on monimutkaista. Ei turhaan sanota, että asioista puhuminen auttaa – ole rehellinen ja avoin tunteistasi. Saatat yllättyä ja huomata, että toinen osapuoli on kamppaillut samankaltaisten asioiden kanssa.

Sanaton viestintä

Ilmaise läheisyyttä nonverbaalisesti, eli sanattomasti. Voit pohtia esimerkiksi kehonkieltä, äänensävyä sekä -tahtia ja ilmeitä. Läheisen ihmisen kohdalla voit ehkä jopa pohtia, että kaipaako hän halausta tai taputusta olkapäälle. Epävarmuuden on todettu vähenevän, kun nonverbaalinen läheisyyttä ilmaiseva viestintä lisääntyy.

Samankaltaisuus

Etsikää toistenne samankaltaisuuksia, sillä yhtäläisyydet vähentävät epävarmuutta. Voitte löytää samankaltaisuutta esimerkiksi siitä, että olette samassa asemassa ja toivotte yhdessä hyvää ratkaisua tilanteeseen. Ehkäpä jopa pidätte samoista asioista?

Itsestä kertominen

Koska suuri määrä epävarmuutta vähentää itsestä kertomista, niin vastalääkkeenä voidaan todeta, että itsestä kertominen vähentää epävarmuutta. Älä pelkää olla haavoittuvainen, sillä sen avulla voit saada aidon yhteyden toiseen ihmiseen.

Sovittelija

Mikäli tilanne on haastava, on suositeltavaa etsiä ulkopuolista apua. Yhteisen vuorovaikutusverkoston on todettu vähentävän epävarmuutta, joten on oleellista pohtia, voisiko esihenkilö tai muu sovittelija auttaa teitä eteenpäin.

Konfliktien läpikäyminen on useimmiten ratkaisu siihen, että kukin voi siirtyä elämässään eteenpäin. Tämän myötä asiat eivät jää kaihertamaan. Sopu saattaa jopa lähentää suhdettanne, jos osaatte löytää kumpaakin miellyttävän ratkaisun. Konfliktit ja haastavat tunteet eivät tule poistumaan työelämästä, mutta niiden käsittelemistä voi opetella. Voimiston tavoitteena on auttaa työyhteisöjä voimaan hyvin ja toivomme, että nämä neuvomme auttavat teitä rakentamaan entistä laadukkaampia vuorovaikutussuhteita työelämässä.

Lähteet

Cupach W. R. (2015). Communication competence in the management of conflict. Teoksessa Hannawa, A. F. & Spitzberg B. H. Communication competence (s. 341–366). De Gruyter Mouton.

Knobloch, L. K. (2008). Uncertainty reduction theory: communication under conditions of ambiguity. Teoksessa Baxter, L. A. & Braithwaite, D. O. (toim.) Engaging theories in interpersonal communication: multiple perspectives (s. 133–144). Sage Publications, Inc.