Ota yhteyttä
Voimisto

Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta: dynaamiset suhteet yhteistyön perustana

Miksi työntekijöiden välinen vuorovaikutus voi vaikuttaa suoraan yrityksen tuottavuuteen? Vuorovaikutuksessa luodaan syyt sitoutua työyhteisöön ja sen tavoitteisiin. Toisaalta vuorovaikutus voi pahimmillaan tuhota sitoutumista ja murentaa työyhteisöä. Vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusuhteiden laatu vaikuttavat näin suoraan työntekijöiden, ja siten myös yrityksen, tuottavuuteen.

Sitoutumista työyhteisöön voidaan rakentaa monella tavalla. Yksi Voimiston pelikirjan pääluvuista on työhyvinvoinnin ja työyhteisön vuorovaikutuksen yhteydet, joilla on tutkitusti vaikutus työyhteisöön sitoutumiseen. Tarkoituksenmukainen supportiivinen vuorovaikutus, laadukkaat työelämän vuorovaikutussuhteet ja toimiva ammatillinen vuorovaikutusosaaminen muodostavat ykkösketjun, jonka avulla kehitämme työhyvinvointia. Tässä blogitekstissä pureudutaan ketjun keskimmäiseen, eli työelämän vuorovaikutussuhteisiin ja niiden dynamiikkaan erityisesti työyhteisössä. Supportiivisen vuorovaikutuksen omainaispiirteisiin voit tutustua täältä ja vuorovaikutusosaamisen roolia tullaan käsittelemään ensi viikon tekstissä.

Työyhteisön dynamiikka
Perusasetelma on varsin yksinkertainen: työyhteisö koostuu ihmisistä, joilla on erilaisia työtehtäviä ja tavoitteita, joiden tulisi edistää yrityksen liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Työyhteisö ei ole kuitenkaan joukko irrallisia yksilöitä. Yhteisten tavoitteiden saavuttaminen vaatii toimivaa yhteistyötä, viestintää ja vuorovaikutusta. Koska ihmisillä on omia mielipiteitä ja toimintatapoja, tuottavan ja antoisan yhteistyön saavuttamiseksi näiden mieltymysten välillä on haettava jatkuvasti tasapainoa. Tasapainon löytämiseksi vuorovaikutuksen on oltava kunnossa ja tämän takia siihen vaikuttavista tekijöistä on tärkeää olla tietoinen. Yksi tärkeimmistä on työyhteisön jäsenten väliset vuorovaikutussuhteet.

Otetaan siis hetki happea, avataan pelikirjasta ammatillisia vuorovaikutussuhteita käsittelevä luku ja syvennytään työyhteisön dynamiikkaan tarkemmin.

Mikä ihmeen vuorovaikutussuhde?
Vuorovaikutussuhde käsitteenä saattaa kolahtaa korvaan aluksi epämääräiseltä jargonkoneen sivutuotteelta. Vaikka arkikielessä vuorovaikutussuhteen sujuva synonyymi on ihmissuhteen käsite, vuorovaikutussuhteesta puhuminen ei ole mitään pikkusieluista käsitekikkailua. Kyseessä on tarpeellinen ja tarkka käsitteellinen työväline kuvata vuorovaikutuksen dynamiikkaa.

Vuorovaikutussuhteella kuvataan siis kahden osapuolen yksilöllistä suhdetta, jossa he ovat muodostaneet uniikit tavat olla vuorovaikutuksessa keskenään.  Vuorovaikutussuhteesta puhuttaessa huomio vedetään juurikin ihmisten tapoihin olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Mieti esimerkiksi, minkälaista vuorovaikutus on pomosi tai läheisimpien työkavereidesi kanssa? Nopealla pohdinnalla pystyt varmasti nimeämään jo muutamia ominaispiirteitä, sisäpiirin vitsejä tai käytänteitä, jotka ovat ominaisia vain kyseisissä suhteissa. Muun muassa näihin huomioihin vuorovaikutussuhteen käsitteellä havaintoja halutaan tietoisesti ohjata.

Ammatillinen suhde on aina tavoitteellinen
Ammatillisilla vuorovaikutussuhteilla rajausta puolestaan tarkennetaan entisestään käsittelemään työpaikan suhteita. Merkittävin ero ammatillisilla ja yksityiselämän ystävyyssuhteilla on ammatillisten suhteiden perustuminen tavoitteellisuudelle. Kahvitaukojen lisäksi töissä ollaan, jotta yhteisesti sovittuja tavoitteita saavutetaan yhteistyötä tekemällä. Työ ja työpaikka ovat siis suhteen osapuolia yhdistävä perimmäinen tekijä.

Tavoitteellisuuden lisäksi ammatillisille vuorovaikutussuhteille on usein ominaista myös tilapäisyys. Toki osa ammatillisista suhteista voi syventyä myös yksityiselämän ystävyyssuhteiksi, mutta usein työyhteisön vaihtuessa suuri osa ammatillisista vuorovaikutussuhteista jää vanhalle työpaikalle. Voit muistella esimerkiksi edellistä kertaa, kun vaihdoit työpaikkaa. Jäitkö kaipaamaan enemmän toimistohuonettasi vai työkavereitasi?

Pää ylhäällä, prosessori päällä
Mitä hyötyä ammatillisten vuorovaikutussuhteiden ominaispiirteiden tunnistamisesta sitten on? Tiedostamalla vuorovaikutussuhteiden ominaispiirteitä pystyy vuorovaikutuksen eri ilmiöiden syitä ymmärtämään paremmin. Ymmärryksen myötä hallinnan tunne erilaisissa työpaikan vuorovaikutustilanteissa lisääntyy. Tämä mahdollistaa vuorovaikutusosaamisen kehittymisen vähitellen. Lopulta vuorovaikutuksen laatu ja määrä kehittyvät, mikä edistää työhyvinvointia ja työn tuottavuutta.

Voimiston 5 vinkkiä vuorovaikutussuhteiden kehittämiseksi:

1. Tiedosta suhteiden erityisyys - suhteiden ominaispiirteet vaikuttavat vuorovaikutuksen laatuun ja määrään.
2. Reflektoi suhteita - mieti, minkälaista vuorovaikutus on eri suhteissa.
3. Tunnista suhteen vahvuudet ja kehityskohteet
4. Keskustele suhteen tilasta - puhu huomioistasi suhteen toisen osapuolen kanssa.
5. Mukauta käyttäytymistä - hyödynnä uutta tietoa käytännössä vuorovaikutuksenne edistämiseksi.

Ei ole työyhteisöä, jonka työhyvinvointia emme pystyisi edistämään. Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!