Ota yhteyttä
Voimisto

Harkkarin huomiot: yhteistyön helmiä

Kun yhteistyötä tuppaa tekemään, priimaa pakkaa tulemaan. Harjoittelun aikana olen toistuvasti saanut todistaa yhteistyön voiman ja kuinka paljon se keventää työntekoa. Kaikki tekstit ja tehtävät, jotka olen tehnyt tavalla tai toisella Ollin ja Joonan kanssa yhteistyössä, ovat osuneet huomattavasti tarkemmin maaliin, kuin täysin itsenäisesti työstämäni. Tämän innoittamana tämän viikon huomioissa halusin listata yleisesti muutamia yhteistyön helmiä.

Harkkarin helmet - viisi syytä valita yhteistyö:

1. Osaamisen yhdistäminen
Yhteistyössä jokaisen osapuolen osaaminen tulee hyötykäyttöön toisiaan täydentävällä tavalla. Esimerkiksi luovassa ideoinnissa, päätöksenteossa ja ongelmanratkaisussa on mahdollista saavuttaa monipuolisempia ja tarkempia ratkaisuja tehokkaammin, kuin yksin asioita pallotellessa. Onnistuakseen vuorovaikutuksen pitää toki olla tarkoituksenmukaista, ja sen kehittämisen aktiivista. Toimivalla yhteistyöllä yhteisön osaamisesta jalostuu enemmän, kuin mitä yksilöiden osaamisen yksittäin laskettu summa.

2. Ammattitaidon kehittäminen
Päivittäinen yhteistyö ja vuorovaikutus työkavereiden kesken laajentaa omaa osaamista. Projektien ja muiden tehtävien aikana sekä oma että toisten osaaminen tulee käytännössä näkyväksi. Esimerkiksi Voimistolla olen päässyt oppimaan Joonalta yksityiskohtien tarkkaa vaalimista ja tekstien rakenteiden viilaamista. Lisäksi omaa alaa ja sen ajankohtaisia aiheita käsittelevät vapaat keskustelut monipuolistavat substanssiosaamista.

3. Ammatti-identiteetin vahvistaminen
Hyvä ja toimiva yhteistyö perustuu luottamukseen ja arvostukseen. Työskentelemällä tasavertaisesti yhteisen tavoitteen eteen osoitamme samalla hyväksynnän toisen ammattitaidolle. Kun oma työpanos otetaan varauksetta vastaan, luottamus omaan osaamiseen kasvaa. Oma työ tuntuu merkitykselliseltä, kun kokee, että voi tuoda aidosti uutta ja tarvittavaa osaamista yhteisöön. Tämä merkityksellisyyden tunne vahvistaa ammatti-identiteettiä ja sitoutumista työyhteisöön.

4. Palautevuorovaikutus
Palautteenantaminen ja -saaminen kuuluvat oleellisesti yhteistyön periaatteisiin. Palaute on osaamisen kehittämisen mahdollistaja, jonka ansiosta omia vahvuuksia ja kehityskohteita pystyy tunnistamaan. Onnistumisten sanoittaminen tekee vahvuudet näkyviksi, ja rakentava palaute puolestaan suuntaa huomion kehityskohteisiin. Positiivisen palautteen merkittävä funktio on myös ylläpitää ja vahvistaa työmotivaatiota. Tunnustus omasta osaamisesta ja onnistumisista antaa syyn tehdä parhaansa työyhteisön ja sen tavoitteiden eteen.

5. Työhyvinvoinnin edistäminen
Työyhteisössä on paljon voimaa, jota tulee hyödyntää hyvinvoinnin edistämiseen. Kun työkavereita ollaan valmiita tukemaan ja auttamaan vilpittömästi, hallinnan tunne omasta työstään vahvistuu. Tällöin ongelmien tai työssä eteen tulevien haasteiden kanssa ei tarvitse pelätä, että jäisi yksin. Näin esimerkiksi työperäinen stressi vähenee ja töiden tekeminen on kevyempää. Supportiivisen vuorovaikutuksen merkitystä työhyvinvoinnin kannalta ei voi korostaa liikaa!

-Sakke