/

Kolmas Tulevaisuus -hankkeen visuaalinen ilme ja materiaalien tuotanto

Kolmas Tulevaisuus -hanke on kahdeksan lukion yhteinen EU-rahoitteinen kehityshanke, joka tarvitsi viestinnän tueksi oman visuaalisen ilmeen. Pääsin mukaan hankkeeseen jo ideoimaan hankkeen nimeä ja alunperin Taitavasti tulevaisuuden työelämään nimellä kulkenut hanke sai pitkällisen pohdinnan jälkeen nimekseen Kolmas tulevaisuus.

Logosuunnittelun lähtökohtana oli suunnitella hankkeelle jo itsessään hankkeen ydinkohderyhmien mielenkiinnon herättävä ja innostava logo. Logosta haluttiin pysäyttävä ja ajatuksia herättävä. Valittu logo tarjoaa katsojalle oivalluksen roomalaisten numeroiden käytöstä kirjainten tilalla ja luo selkeän kytköksen hankkeen nimen ja logon symboliosan välille.
Hankkeelle suunniteltiin logon lisäksi kokonaisvaltainen visuaalinen ilme dokumenttipohjineen ja logoanimaatioineen.